快捷搜索:

升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥

升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大年夜栀子肥

出自唐朝韩愈的《山石
原文赏析:
山石荦确行为微,傍晚到寺蝙蝠飞。
升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大年夜栀子肥
僧言古壁佛画好,以火来照所见稀。
铺床拂席置羹饭,疏粝亦足饱我饥。
夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。
天明独去无蹊径,进出高下穷烟霏。
山红涧碧纷烂漫,时见松枥皆十围。
当流赤足踏涧石,水声激激风吹衣。
人生如斯自可乐,岂必局束为人鞿?
嗟哉吾党二三子,安得至老不更归。
拼音解读
shān shí luò què háng jìng wēi ,huáng hūn dào sì biān fú fēi 。
shēng táng zuò jiē xīn yǔ zú ,bā jiāo yè dà zhī zǐ féi
sēng yán gǔ bì fó huà hǎo ,yǐ huǒ lái zhào suǒ jiàn xī 。
pù chuáng fú xí zhì gēng fàn ,shū lì yì zú bǎo wǒ jī 。
yè shēn jìng wò bǎi chóng jué ,qīng yuè chū lǐng guāng rù fēi 。
tiān míng dú qù wú dào lù ,chū rù gāo xià qióng yān fēi 。
shān hóng jiàn bì fēn làn màn ,shí jiàn sōng lì jiē shí wéi 。
dāng liú chì zú tà jiàn shí ,shuǐ shēng jī jī fēng chuī yī 。
rén shēng rú cǐ zì kě lè ,qǐ bì jú shù wéi rén jī ?
jiē zāi wú dǎng èr sān zǐ ,ān dé zhì lǎo bú gèng guī 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: